Danh mục hàng hoá

Chi tiết sản phẩm

Độ Bixenon Domax cho Mazda CX-5 vừa tăng sáng vừa ngầu

Mã sản phẩm :
Mô tả : Mazda CX-5 mặc dù đã có Bixenon theo xe là hàng tiêu chuẩn, chất lượng cũng chỉ ở mức trung bình. Do đó việc tăng sáng cho Mazda CX-5 là một trong những phương án đầu tiên mà chủ xe nghĩ đến ngay khi nhận xe.